King Jado Dur`rik – Huruk-Rah Clan

Ixzis Xojur – Eu’maios Clan

Jonpas Auditore – Mindano Clan

Gorag Kron – Ghera’jh Clan

Rick Farlander – Chir`Dorna Clan

Xoran Tyris – Kthran Clan

None – Feleos Clan

Arc Dalton – Ienith Clan

Talwyn Hawkins – Aj’Salan Clan